Marian Kotleba navrhuje znížiť počet poslancov v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Všetci politici veľmi radi rozprávajú o potrebe znižovania výdavkov na chod verejnej správy. Keď však príde na lámanie chleba a keď dostanú možnosť takéto úsporné opatrenia zrealizovať, tak k nim nikdy nepristúpia a radšej začnú hľadať tisíc výhovoriek, prečo sa to spraviť nedá. Teplé miestečka pre seba a svojich kumpánov sú im nakoniec vždy prednejšie, ako opodstatnený verejný záujem. História aj súčasnosť nám ukazuje, že v tomto sú všetky veľké politické strany rovnaké. Jedinou pozitívnou výnimkou je opäť Ľudová strana Naše Slovensko.

Predseda ĽS Naše Slovensko a predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marian Kotleba je totiž jediný, kto pre nadchádzajúce župné voľby presadzuje zníženie počtu poslancov v zastupiteľstve samosprávneho kraja. Vo všetkých ostatných krajoch, ovládaných „štandardnými“ ľavicovými či pravicovými politikmi, totiž počty poslancov buď zvyšujú alebo nechávajú na pôvodnej vysokej úrovni.

Podľa §11 ods. 1 zákona č. 301/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov možno do nadchádzajúcich župných volieb stanoviť počet poslancov v kraji v rozmedzí 12 – 15 tisíc obyvateľov na 1 poslanca. Stanovený počet poslancov sa následne prerozdelí do (ľubovoľne) zvolených volebných obvodov.

Marian Kotleba teda navrhol v rámci šetrenia verejných zdrojov znížiť počet poslancov Zastupiteľstva BBSK v súlade so znením zákona zo súčasných 49 poslancov na 44 poslancov. Takéto zníženie počtu poslancov by nemalo žiadny vplyv na kolektívnu odbornosť a pluralitu názorov zastúpených v Zastupiteľstve BBSK. Naopak, dá sa očakávať, že zastupiteľstvo by pracovalo flexibilnejšie a efektívnejšie ako v súčasnosti.

Zníženie počtu poslancov Zastupiteľstva BBSK by malo takisto pozitívny vplyv na rozpočet samosprávneho kraja. Úspora na odmenách a paušálnych náhradách, ktoré by museli byť počas nasledujúceho 5-ročného volebného obdobia vyplatené 5 poslancom, by dosiahla približne 250-tisíc eur. Uľahčila by sa takisto organizácia výjazdových zasadnutí zastupiteľstva.

Nové počty poslancov v jednotlivých volebných obvodoch sme navrhli tak, aby prišlo jednak k zníženiu celkového počtu poslancov Zastupiteľstva BBSK a zároveň aby mali v budúcom volebnom období v Zastupiteľstve BBSK relatívne väčšie zastúpenie malé okresy, ktoré sú v súčasnosti pri hlasovaní často diskriminované práve kvôli nízkemu počtu poslancov. Vďaka tomu by sa začali postupne znižovať regionálne rozdiely.

navrh-na-znizenie-poctu-poslancov-bbsk

Krátko po zverejnení nášho návrhu na zníženie počtu poslancov sa štandardní politici, zvyknutí na teplé miestečka, začali triasť a kritizovať náš návrh. Keďže proti zníženiu počtu poslancov na zákonom stanovené minimum neexistuje žiadny rozumný argument, tak títo politici, verní svojim zvyklostiam, opäť siahli po absurdnej politickej argumentácii.

Vraj sme si počty poslancov za jednotlivé okresy prispôsobili podľa toho, ako úspešná bola ĽS Naše Slovensko v jednotlivých okresoch v parlamentných voľbách v roku 2016. Narážali najmä na navrhované zvýšenie počtu poslancov za malé okresy Banská Štiavnica, Krupina a Žarnovica, kde mala ĽS Naše Slovensko dobré volebné výsledky.

zastupitelstvo-bbskAko vždy, štandardní politici však ani pri tomto našom obvinení nepovedali celú pravdu. Vytrhli z kontextu len to, čo im politicky vyhovuje. „Zabudli“ napríklad spomenúť, že v okrese Brezno, kde sme mali jeden z najvyšších volebných výsledkov, navrhujeme zníženie počtu poslancov. Rovnako nevýhodné pre nás je ponechanie pôvodného počtu poslancov za okresy Poltár, Revúca a Žiar nad Hronom, kde sme mali dobré výsledky a kde by nám politicky vyhovovalo zvýšenie počtu poslancov. Napriek tomu, že by to pre nás bolo politicky výhodnejšie, sme však takýto návrh nepredložili.

Pravda je taká, že ak by sme sa na nami predložený návrh na zníženie celkového počtu poslancov v kraji a ich upravené prerozdelenie do volebných obvodov pozerali z čisto politického pohľadu, tak by sme zistili, že tento návrh každému v niečom vyhovuje a v niečom inom zase nevyhovuje.

Pre stranu SaS je napríklad výhodné zvýšenie počtu poslancov v okrese Banská Štiavnica a zníženie počtu poslancov v ich politicky slabých v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota. Naopak, nevýhodné pre stranu SaS je zníženie počtu poslancov v okrese Banská Bystrica a Zvolen.

Pre stranu SMER je zase výhodné zvýšenie počtu poslancov za okresy Banská Štiavnica, Krupina a Žarnovica, čo sú politické bašty SMERu. Politicky výhodné pre SMER je takisto zníženie počtu poslancov za okres Rimavská Sobota, kde dosiahli podpriemerné výsledky. Nevýhodné pre SMER je naopak zníženie počtu poslancov za okresy Banská Bystrica a Brezno.

Podobné argumenty „za“ aj „proti“ by sa dali nájsť aj z pohľadu ostatných politických strán. Každá z nich by našla množstvo výhovoriek, prečo by sa počet poslancov v kraji nemal znižovať. Stačí si len vybrať tie správne argumenty a tie ostatné argumenty zamlčať. Argumentácia štandardných politikov, že návrh na zníženie počtu poslancov je postavený v prospech ĽS Naše Slovensko je teda obyčajné zavádzanie. Áno, návrh na zníženie počtu poslancov za BBSK bude nevýhodný aj pre ĽS Naše Slovensko, pretože takmer v celom Banskobystrickom kraji sme dosiahli nadpriemerné volebné výsledky. A čím menej bude poslaneckých miest, tým menšia šanca, že sa nejaký kandidát skutočne aj poslancom stane. Tento návrh má však z pohľadu občanov, kraja a krajských financií len samé pozitíva. A tie sú pre nás dôležitejšie, ako teplé miesta v krajskom zastupiteľstve.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
riaditeľ Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja