Banskobystrický samosprávny kraj znížil dlh najviac spomedzi všetkých krajov

Kde sa nekradne a kde sa hospodári zodpovedne, tam je v štáte peňazí dosť a nie je potrebné brať si žiadne úvery. Presvedčili sme sa o tom aj v Banskobystrickom samosprávnom kraji, kde sme počas volebného obdobia Mariana Kotlebu dokázali znížiť dlh kraja najviac spomedzi všetkých samosprávnych krajov. Nezobrali sme pri tom ani jedno euro nových úverov.

Vyvoj dlhu pocas posobenia Mariana Kotlebu

Údaje v grafe vychádzajú z oficiálneho účtovníctva krajov a boli získané na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. Podrobnejšie údaje o vývoji dlhov jednotlivých samosprávnych krajov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Vyvoj dlhov samospravnych krajov

* V prípade Košického samosprávneho kraja je údaj účtovne skreslený. Košický samosprávny kraj má totiž od 11.11.2016 na základe uznesenia č. 364/2016 podpísanú novú úverovú zmluvu s Európskou investičnou bankou vo výške 30 miliónov eur. Tieto peniaze však ešte neboli čerpané a preto sa účtovne nevykazujú. Termín na vyčerpanie úveru je do konca roku 2018.

Marian Kotleba zdedil po predchádzajúcom županovi Vladimírovi Maňkovi (SMER) jeden z najvyšších dlhov vôbec. Koncom roku 2013 odovzdával Vladimír Maňka novozvolenému predsedovi Marianovi Kotlebovi BBSK s bankovými úvermi vo výške závratných 56 miliónov eur. Ďalších 15 miliónov eur tvorili nesplatené záväzky a faktúry po bývalom SMERáckom vedení. Akékoľvek ďalšie zadlžovanie kraja by bolo nanajvýš nezodpovedné. Preto sme okamžite začali s racionalizačnými opatreniami. Zastavili sme rozkrádanie a nezmyselné plytvanie a dlhy sme začali splácať. Výsledkom je, že k dnešnému dňu (október 2017) sme splatili rekordných 39 miliónov eur starých dlhov. Z toho 15 miliónov eur boli spomínané doplatky za neuhradené záväzky po bývalom vedení a 24 miliónov eur boli splátky úverov voči bankám (nedajte sa zmiasť údajom 21 miliónov eur uvedeným v tabuľke, ktorá je kvôli porovnateľnosti s ostatnými krajmi uvedená k staršiemu dátumu 30.6.2017).

Niektorí naši oponenti argumentujú, že také veľké zníženie dlhu sa nám podarilo dosiahnuť len vďaka tomu, že samosprávne kraje dostali v tomto volebnom období od štátu viac peňazí. Keby to však bolo len o tom, tak by dlhy znižovali všetky kraje. Skutočnosť je však opačná. Žiadnemu z ostatných krajov sa nepodarilo dlh znížiť tak výrazne, ako práve Banskobystrickému kraju. Niektoré kraje pritom svoj dlh ešte aj zvyšovali.

Marian Kotleba je tak jediný predseda BBSK, ktorý kraj nielenže nezadlžil ani o euro, ale práve naopak, dlh kraja znížil o rekordnú sumu. A to najmä vďaka tomu, že nekradneme a hospodárime zodpovedne!

Nedajme si tento úspech v nasledujúcich krajských voľbách vziať supom, ktorí sa už teraz tešia na to, ako budú môcť kraj pod rôznymi falošnými zámienkami opäť zadlžiť a ktorí už teraz počítajú provízie, ktoré za nové miliónové úvery pre kraj dostanú od finančných sprostredkovateľov a bankových agentov.

Ing. Milan Uhrík, PhD.
podpredseda ĽS Naše Slovensko