ĽS Naše Slovensko spustila pomoc pre slušné mnohodetné rodiny

pomoc-mnohodetnym-rodinam
List Hebrejom 13:16 – „Ale nezabúdajte na dobročinnosť a vzájomnú pomoc, lebo v takých obetách má Boh záľubu.“
V uplynulom roku sme pomohli v rámci programu „Naše Slovensko pomáha“ 14 rodinám s ťažko zdravotne postihnutými deťmi. ĽS Naše Slovensko si je dobre vedomá toho, že ako národ a rasa prežijeme len vtedy, ak budú naše rodiny veľké – plné slušne vychovaných detí, vedomých si svojej národnej a kresťanskej identity. Preto sme koncom roka 2016 spustili pomoc aj pre slušné mnohodetné rodiny, ktoré sa na úkor vlastného pohodlia rozhodli prinášať obete za naše prežitie a budúcnosť. V súčasnosti si na nich nikto nespomenie. Matky a otcovia, ktorí urobili pre náš národ viac ako ktorýkoľvek súčasný minister, sú na okraji záujmu vlády aj médií. Sú odkázaní len sami na seba a na pomoc ľudí, ktorým ešte zostal zmysel pre kresťanskú spolupatričnosť.

ĽS Naše Slovensko preto v decembri zrealizovala pomoc pre 3 rodiny, v ktorých sa narodilo spolu 26 detí.

Oslávme Nový rok a Deň vzniku Slovenskej republiky – vyžeňme zlodejov zo slovenskej politiky!

Posledné dni starého roka sa nenávratne rozplynuli. Dnes je 1. január – štátny sviatok, kedy oslavujeme deň vzniku Slovenskej republiky. Napriek tomu, že od vzniku samostatného Slovenska sa občanom Slovenska udiali mnohé veľké krivdy, väčšina z nás opätovne vykročila do nového roku s nádejou v lepšiu budúcnosť. Nezabúdajme ale, že tak, ako sme si v mnohých ohľadoch strojcami svojho šťastia, majú aj národy takú vládu akú si zaslúžia.

NR SR