Veľmocenská politika USA a NATO – hlavná príčina destabilizácie arabského sveta a prílivu imigrantov

Pochopiť priebeh a dopady utečeneckej krízy, ktorá vážnym spôsobom ohrozuje dnešnú Európu, zvlášť jej bohatšiu, t.j. ekonomicky vyspelejšiu časť Európskej únie nie je možné bez objasnenia tých príčin, ktoré daný jav vyvolali a ktoré, ako také aj naďalej ovplyvňujú priebeh a intenzitu masovej migrácie. Z veľkého množstva príčin, medzi ktoré je nutné zaradiť celý rad determinantov (etnické a náboženské konflikty v mnohých krajinách arabského sveta, nárast chudoby a silnejúce prejavy občianskej nespokojnosti, rastúci vplyv radikálnych moslimských organizácii, nefunkčný systém ochrany vonkajších hraníc Schengenu, nezodpovedné správanie a neospravedlniteľný prístup politických lídrov EÚ a politických reprezentácií jednotlivých krajín tohto zoskupenia apod.), tou hlavnou, najdôležitejšouurčujúcou, ktorá naštartovala celý proces migrácie miliónov ľudí z ich domovských krajín a ktorá uviedla do pohybu masu utečencov bola destabilizácia blízkovýchodného severoafrického regiónu, bezprostredne susediacich s juhovýchodnými časťami európskeho kontinentu.