Zadlženosť BBSK sa za predsedu Mariana Kotlebu znížila o viac ako 6 miliónov Eur

Vďaka rozumnému hospodáreniu, racionalizácii výdavkov a boju proti predraženým zákazkám klesla celková zadlženosť Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2014 o viac ako 6 miliónov Eur. Objem pracovných výkonov v kraji zostal zachovaný a na prevádzku kraja nebolo pritom potrebné čerpať žiadne nové úvery. Uvedený hospodársky výsledok prakticky potvrdzuje predpoklad, že na Slovensku peniaze sú, stačí len aby sa zbytočne nerozhadzovali a nerozkrádali.

Predseda BBSK reaguje na arogantnosť premiéra

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Mgr. Ing. Marian Kotleba reaguje na arogantnosť premiéra, ktorý odmietol jeho výzvu na stretnutie k pozastaveným projektom z eurofondov. Premiér Róbert Fico týmto gestom potvrdil, že nemá úprimný záujem na opätovnom spustení pozastavených projektov z eurofondov pre obyvateľov Banskobystrického samosprávneho kraja a ponechal tak ťarchu realizácie týchto projektov na pleciach predsedu samosprávneho kraja. Vďaka rozumnému hospodáreniu a dosiahnutému rozpočtovému prebytku samosprávneho kraja nie je ohrozená vecná realizácia týchto projektov, je však poľutovaniahodné, že na politickú neochotu premiéra Róberta Fica k spolupráci doplácajú obyvatelia Banskobystrického samosprávneho kraja dočasným znížením čerpania projektov z eurofondov.