ĽS Naše Slovensko sa zapojila do stavby a odhalenia slovenského dvojkríža v Cerovej

Slovenský dvojkríž v Cerovej

18. apríla 1947, pred 68 rokmi, sa odohrala politická vražda prvého a doposiaľ jediného skutočného slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisa. Bol to akt politickej pomsty boľševikov a čechoslovakistov za samostatné Slovensko (1939-1945), spravované na národných a kresťanských princípoch! Pri príležitosti tohto smutného výročia, sa za účasti Ľudovej strany Naše Slovensko, uskutočnila spomienková akcia v obci Cerová (okres Senica), organizovaná …


Vyhlásenie k 11. výročiu vstupu Slovenska do Európskej únie

peciatka_LSNS fb

1. máj 2004 je čiernym dňom v histórii Slovenska. V tento deň – pred 11 rokmi naša vlasť stratila svoju štátnu nezávislosť a suverenitu a podriadila sa tvrdému diktátu Európskej únie. Od tohto dňa už na Slovensku nevládnu občania SR, ale cudzia moc z Bruselu, ktorá rozhoduje o všetkých podstatných záležitostiach nášho štátu.


Vyhlásenie k rezolúcii Európskeho parlamentu o imigrantoch

peciatka_LSNS fb

ĽS Naše Slovensko tvrdo odmieta rezolúciu Európskeho parlamentu č. RC-B8-0367/2015. Týmto uznesením EÚ núti svoje členské štáty prijímať každoročne povinný počet imigrantov. V čase, keď EÚ bojuje s vysokou mierou nezamestnanosti a stupňujúcimi sa sociálnymi nepokojmi zapríčinenými neeurópskymi menšinami, je takéto rozhodnutie Európskeho parlamentu pre tradičných Európanov doslova likvidačné. Za toto nariadenie hlasovali aj slovenskí europoslanci (Kukan, Štefanec, …


Predseda BBSK Marian Kotleba vyzval predsedu vlády Roberta Fica na stretnutie k eurofondom

Predseda BBSK Marian Kotleba vyzval predsedu vlády Roberta Fica na stretnutie k eurofondom

Vyjadrenia predsedu vlády pokladám za absolútne nekompetentné, čo sa týka čerpania eurofondov pod Banskobystrickým samosprávnym krajom. Pán premiér zjavne pri týchto hodnoteniach vychádzal z nesprávnych informácií, ktoré mu boli tímom jeho spolupracovníkov poskytnuté a preto som 23. marca tohto roku, deň po mojom nástupe do práce, týmto listom pána premiéra vyzval na vzájomné stretnutie, ktorého predmetom má byť vyjasnenie a vydiskutovanie týchto skutočností. Banskobystrický samosprávny kraj pri čerpaní eurofondov pod mojim vedením striktne postupuje v zmysle zákona. Práve naopak, v minulosti došlo k viacerým porušeniam zákona v tejto oblasti.


Oslavy 76. výročia vzniku prvého Slovenského štátu

10983209_822298044511652_5142667688420720856_n

Včera, 14. marca 2015 sme si v budúcom hlavnom meste Slovenska, v Nitre, pripomenuli 76. výročie vzniku prvého Slovenského štátu. Napriek nepriaznivému počasiu sme sa na Svätoplukovom námestí zišli v hojnom počte. Spomienkovú udalosť svojím prejavom otvoril predseda nitrianskeho krajského klubu ĽS Naše Slovensko Bc. Ján Kecskés, ďalej rečnili predseda ĽS Naše Slovensko pre propagáciu …